Bonden i Skolanstationen var populär !

Barn & Ungdom

Det svenska jord- och skogsbruket är ett levande läromedel och en fantastisk resurs. Vi vill ge alla barn och ungdomar chansen att få möta den svenska bonden och få en djupare förståelse för hur maten blir till.