Läs mer om hur du anmäler vattenverksamhet (Länsstyrelsens hemsida)

Läs mer om vilka regler som gäller för bevattning (Jordbruksverkets hemsida)

Läs mer om LRFs arbete i vattenfrågorna!

Exempel från lantbrukare i länet:

Mikael Wik från Adelövs Gård berättar här om sina sina erfarenheter av arbetet och investeringen i en bevattningsanläggning. Ta del av hans tankar kring bevattning och framtiden.

Anna Samuelsson på Kalset Mjölk utanför Skeppshult driver sin verksamhet med Nissan flytande längst åkrarna. Tillgång till vatten har tidigare aldrig varit ett problem, men torkan sommaren 2018 gjorde att de behövde fundera över nya lösningar.

Här bredvid Nissan, där det är som bäst att odla vall och ha bra beten för korna tycktes en satsning på mjölkproduktion vara ett säkert kort. Denna torka ställer allt på sin spets och kräver extraordinära handlingar. Vi såg en möjlig lösning att bevattna den mark som ligger längs med Nissan och kunna få möjlighet till ensilage och bete på de bitarna. Vattna för att det ska vara lönt att köra ut gödsel, säger Anna Samuelsson.

Läs mer om hur processen för bevattning gick till för Kalset Mjölk!