Klimatrådet är öppet för alla som vill bidra till klimatvisionen om att Jönköpings län skall bli ett plusenerglän. Samtliga länets kommuner, regionen, många myndigheter och ett stort antal företag, ideella organisationer och högskolan är på olika sätt engagerade i Klimatrådet.

LRF Jönköpings län är ledamot i Klimatrådet och är även ordförande i fokusgruppen för Förnybar energi och Jord- och skogsbruk. Under Klimatveckan 2019 arrangerar vi bland annat ett seminarium med tema mat.

Här kan du läsa mer om Klimatrådet!