Tillsammans med en rad andra organisationer har LRF i Jönköpings län en omsorgsgrupp som arbetar förebyggande för att hjälpa människor och djur. Vi som arbetar i gruppen har självklart tystnadsplikt.

Du kan vända dig till omsorgsgruppen om du eller någon annan lantbrukare i din närhet mår dåligt eller behöver stöd. Vårt mål är att kunna hjälpa i ett tidigt skede, så att enskilda lantbrukare inte behöver ”hängas ut” och djur inte behöver utsättas för lidande.

Omsorgsgruppen kan erbjuda hjälp med bland annat hälsokontroll, psykolog, juridik, själavård, familjerådgivning, ekonomisk rådgivning, produktionsrådgivning och avbytarservice.

Vill du komma i kontakt med omsorgsgruppen?

Patrik Jönsson (omsorgsansvarig, LRF Jönköpings län)
070-628 12 25
hogagarde@telia.com

Anders Friberg (ordförande, LRF Jönköpings län)
070-260 28 80
anders@krangsberg.se