EU logga rätt.jpg

Projektet får medel från Europeiska jodbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Anmäl ditt intresse för kommande träffar och lövskogsrelaterad information! Kontakta projektledare: ingemar.arwidson@lrf.se

Potential att stärka många värden

Mycket talar för att det finns ett stort behov av fler lövskogar och en fortsatt ökad lövinblandning i blandbestånd och kantzoner. Inte minst för att stärka skogens förmåga att stå emot klimatförändringarna med intensivare torka, bränder, insektsangrepp och rotröta. En varierad skog med mer lövträd har potential att stärka många olika värden och bidra till både biologisk mångfald och en bättre ekonomi.

För en lyckad satsning på löv är förutsättningen att skogsföretagare kan se lönsamhet och affärsmöjligheter. En viktig del i projektet är därför att öka kunskapen om hur lövskog kan skötas och förädlas för ett ökat värde.

Är du intresserad av lövskog?

Målgruppen för projektet är personer som äger, förvaltar eller förädlar skog. Kvinnor är särskilt prioriterade.

Fem projektområden kommer att utses i Småland där skogsdagar och workshops kommer att arrangeras med olika teman kopplat till lövskog: exempelvis vilt, klimat, ekonomi och mångbruk.

Kontakt:

Du som är intresserad av att delta på projektets kommande aktiviteter får gärna anmäla intresse redan nu till:

Projektledare
Ingemar Arwidsson
tel: 070-2108794
ingemar.arwidson@lrf.se

Mer inspiration!

  • ”Att skapa relativt mycket löv kan göras relativt billigt”.
    - Detta är kontentan av de Heureka-analyser som har genomförts inom ramen för Lövsuccé 2.0. Tre olika scenarier (dagens skogsbruk, lövgynnande skogsbruk och lövkonverterat skogsbruk) har simulerats för två olika studieområden (en skogsfastighet i Kronoberg och skogen i Kalmar kommun). Sammanfattningsvis så sjunker nuvärdet enligt dessa beräkningar med bara mellan 10-20 % när lövandelen ökar med upp emot 100-200 %.

  • "LÖVTRÄD OCH LÖVSKOG: En sammanställning av nuvarande kunskap". Den här sammanställningen beskriver nuvarande kunskap om lövträd och lövskog. Vad, Varför, Var och Hur! Sammanställningen är framtagen genom projektet "Lövsuccé 2.0 i landskap och företag" i samarbete med Skogforsk.
  • "Lägg inte alla barr i samma korg" - läs debattartikeln av Magnus Hellgren, samordnare Smålands Skogs- och trästrategier & Simon Jonegård, projektledare Lövsuccé 2.0.
  • "Lövskogen – successivt ökande i betydelse" - läs artikeln i Förvetet nr3 tidning från LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN
  • Lövskogen är inte bara naturvård och brännved. Den är också en resurs som rätt skött kan ge goda inkomster. I filmen Lönsam lövskog från Skogskunskap får vi möta skogsägare som satsar på ek, björk och hybridasp, köpare som efterfrågar lövvirke, forskare som ger råd och entreprenörer som utför jobbet i skogen.

  • Lövsuccé 2.0 anordande i oktober 2019 skogsdag i Holma utanför Aneby. Se hur det såg ut och häng med när några deltagare ger sina tips om lövskog!

  • "Grön Infrastruktur i praktiken - Lövsuccé. Filmen har tagits fram av Naturvårdsverket men visar projektet Lövsuccé, vilken finanasieras via Landsbygdsprogrammet.