2020-06-03

Tips för att utveckla dina kunskaper om älgförvaltningen!

Nu finns ett antal presentationer med speakerröst att ta del av. Titta och lyssna direkt hemifrån, via mobilen eller datorn. De fungerar som filmer och man behöver enbart starta dem och lyssna och följa med i presentationerna. Flertalet av dessa filmer är resultatet av en enkät som skickats om vad man inom älgförvaltningen vill veta mer om.

Utbildningsfilmerna hittar du här!

2020-04-07

Just nu så är vi inne i den allra mest hektiska perioden inom älgförvaltningen. Den rådande situationen med risk för Covid-19, gör att vi nu måste tänka om och hitta nya sätt.

Nu skulle vi haft en period med möten och diskussioner om hur våra planer har fungerat och om vad vi kanske behöver justera.

Men vi är i ett nytt läge och kan inte träffas som vi brukar. Då måste vi försöka ställa om och hitta nya vägar.

I Viltstammar i Balans 2.0 planerar vi att ta fram ett antal digitala presentationer och föreläsningar, inom olika områden som rör älgförvaltningen

som ni inom i älgskötselområdena och älgförvaltningsgrupperna kan ta del av och även bjuda in markägare och jägare i ert område.

Dela gärna länkarna till övriga markägare och jägare i ditt område!

Vad vill du veta mer om - testa dina kunskaper!

Fyll i enkäten med vilka områden du känner att du vill veta mer om. Med utgångspunkt i dina önskemål så kommer du få länkar till presentationer, tips om länkar där du kan läsa mer och inbjudningar till digitala föreläsningar som du själv väljer att delta i. Passa även på att testa dina kunskaper om älgförvaltningen och svara på några enkla frågor.

Svaren hanteras konfidentiellt och du kommer sedan få ett personlig svarsmail med svaren och lite bakgrund till frågorna.

Vad kan du om älgförvaltningen?

Vad vill du lära dig mer om inom älgförvaltningen?

Om du har några frågor eller funderingar kontakta projektledare Ulf Rosander

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satsningen bedrivs geografiskt över område Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län. Deltagande organisationer är Länsstyrelserna i de fyra länen, Södra, LRF Sydost och LRF Jönköping och Skogsstyrelsen.

Gemensam metod av utbildning

Målet med projektet är en gemensam metod för utbildning av ledamöter i Viltförvaltningsdelegationer, Älgförvaltningsgrupper och Älgskötselområden är utvecklad och testad för att fungera under kommande år, även efter projektets slut och över hela landet.

Viltstammar i Balans 2.0 riktar in sig på att förbättra och utveckla planer, mål och uppföljning på samtliga nivåer med  älgförvaltningen. Projektet kommer att omfatta samtliga hjortdjur och undantar till exempel rovdjur och vildsvin. 

Läs mer om utbildningarna här!

Förvände effekter

  • Bättre måluppfyllnad på alla nivåer
  • En målinriktad, adaptiv och lokalförankrad viltförvaltning
  • Ökad kunskap om samtliga mål i övergripande riktlinjer och planer
  • Kunskap om olika åtgärders effekter på de olika målen 

 

Kontakt

Eva Söder, Organisationsutvecklare, Projektledare Mer mat – fler jobb samt Viltstammar i balans 2.0
Mobil: 010-184 42 64
Telefon: 070-845 67 20
E-post: eva.soder@lrf.se