LRF Jönköpings län och LRF Sydost har tillsammans med  en gemensam arbetsgrupp med representation både från styrelse och personal där aktuella företagsfrågor lyfts. Träffarna delats upp i tre huvudområden; häst, företagande och energi. Häst har tidigare drivits genom projektet ”Häst i Sydost” men nu är det integrerat som ett nytt verksamhetsområde i vårt ordinarie arbete.

Klicka här för att komma till sidan där LRF har sina verktyg som du kan ha nytta av som företagare

 

Aktuellt 2022

Hästföretagare - en del av LRF

Vi genomförde i samverkan med Agria och Länsförsäkringar en mycket välbesökt eftermiddag på Tenhults Ridanläggning, en bra bit över 200 personer var med och tog del av utbudet.

Energidagar - spara energi och producera egen

Under sommar och höst arrangeras studiebesök på gårdar producerar sin egen energi, och/eller har jobbat med energieffektivisering. Välkommen till intressanta träffar fyllda med kunskap, erfarenhetsutbyte och spännande idéer! Läs mer här!

Dialog med banker

Under den första kvartalet av 2022 har vi i ”företagsgruppen” haft mycket dialog gällande den ekonomiska situationen och bland annat haft ett möte med Länsförsäkringars bank. Det här känner vi är viktigt och vi hoppas på fortsatt dialog.

Projektet Mer mat fler jobb

Projektet mer mat fler jobb avslutas nu i maj och vi hade tidigt en avstämning om deras resultat, vad som har varit efterfrågat och om de ser möjligheter som har varit efterfrågade och som vi kanske kan ta vidare!

"Krångellistan"

Vi har i samverkan med LRF riks och med andra aktörer varit involverade i att skapa/samla ihop en ”krångellista”. En lista, där våra medlemmar varit med och bidragit med exempel på ”krångliga” situationer i sina kontakter med myndigheter, lagar och regler. Listan är nu under bearbetning och vi kommer att återkomma och rapportera resultat.

Samverkan med högskolor och universitet.

Vi har god samverkan med Jönköpings universitet. Vi har Wictoria Bondesson med oss som bland annat arbetat med att samordna och utveckla LRF:s arbete med akademin. Dessa kontakter har fortsatt med olika förfrågningar bland annat om delaktighet i studentarbeten.

Kontakt

Henrik Sporrong Esbjörnsson, Verksamhetsutvecklare Företagande och Organisation samt Kommungruppsanvarig
Telefon: 010-18 44 299
E-post: henrik.sporrong@lrf.se
Rose-Marie Winqvist, Bonden i skolan, turism, konsumentaktiviteter, offentlig upphandling och livsmedelsstrategi Kalmar, Blekinge och Jönköping
Telefon: 010-184 44 96
E-post: rose-marie.winqvist@lrf.se