UNIKA MÖJLIGHETER

Jönköpings län utmärker sig genom att flera företag, myndigheter och organisationer inom de gröna näringarna är lokaliserade här. Området har unika möjligheter och förutsättningar med produktion och kompetens kring livsmedel och företagande på landsbygden. Baserat på regionens förutsättningar och livsmedelsbranschens nyckelroll i framtidens hållbara samhälle bildas nu Grönt kluster. Genom hög kvalitet, kompetens och innovativt tänkande i världsklass finns en vision om livsmedelsproduktion med det lilla extra.

GEMENSAM KRAFT

I ett brett samarbete tas ett krafttag för att utveckla Jönköpings län till Sveriges mest innovativa matregion. Målsättningen är att branschens aktörer tillsammans säljer in en identitet för klustret kring livsmedelsbranschen, som hittills varit okänt eller osynligt för många. Genom att lyfta upp allt positivt som händer inom klustret sätts en identitet på klustret vilket möjliggör att fler ansluter sig och att klustret ökar i kraft och synlighet. Genom nya idéer, samverkan och synergier mellan aktörer som har nytta av varandra skapas tillväxt, lönsamhet och utveckling. Det finns stora möjligheter för ökad livsmedelsproduktion i länet och genom ett starkt kluster för livsmedelsproducenterna kan vi snabbare och bättre nå dit.

ETT KREATIVT LÄN

Jönköpings län förknippas med kreativa och utvecklande gröna näringar där regionens företagande, regionala maträtter, livsmedelsproduktion och livsmedelsförädling hamnar i centrum och lockar intresse. Det innebär stärkt attraktionskraft som ger den regionala arbetsmarknaden ett utvecklat funktionssätt. Tillsammans bygger vi upp det kreativa kluster som ska leda till en ökad attraktions- och konkurrenskraft för de enskilda livsmedelsföretagarna och för hela länet. Genom ökad attraktionskraft kommer klustret nå synlighet. Grönt kluster kommer arbeta för kompetenshöjning och därmed bidra till att göra Jönköpings län till en attraktiv plats för jobb och utveckling.

VIDAREUTVECKLING

Målet med ett attraktivt grönt kluster är att identifiera behov och potential för hållbar tillväxt och genom modern klusterbildning stärka konkurrenskraften för företag och regionen. Vi vill medverka till att öka försäljningen av livsmedel och livsmedelsrelaterade produkter och därmed lyfta hela branschen. I projektet skall en plan för fortsatt finansiering göras och en plan för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Visionen "Marknadsinriktad livsmedelsproduktion i världsklass från Sveriges mest innovativa matregion" har tagits fram för denna satsning.

Satsningen Grönt Kluster har arbetats fram genom samverkan mellan LRF Jönköpings län, Elmia, Jönköping International Business School, Jordbruksverket, Jönköpings kommun, Region Jönköpings län, Hushållningssällskapet Jönköpings län och Länsstyrelsen Jönköpings län. Satsningen har medfinansierats av RJL, LRF och Regionala fonden.

REGIONALA LIVSMEDELSSTRATEGIN

På initiativ av Grönt kluster har den regionala livsmedelsstrategin för Jönköpings län tagits fram.

Numera har delar av Grönt kluster övergått till att vara styrgrupp i den regionala livsmedelsstrategin. Läs mer om strategin och det pågående arbetet https://utveckling.rjl.se/