Utveckla dina kunskaper om älgförvaltningen!

Här finns ett antal presentationer med speakerröst att ta del av. Titta och lyssna direkt hemifrån, via mobilen eller datorn. De fungerar som filmer och man behöver enbart starta dem och lyssna och följa med i presentationerna. Flertalet av dessa filmer är resultatet av en enkät som skickats om vad man inom älgförvaltningen vill veta mer om.

Utbildningsfilmerna hittar du här!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om satsningen

Satsningen Viltstammar i Balans 2.0 bedrevs geografiskt över område Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län. Deltagande organisationer var Länsstyrelserna i de fyra länen, Södra, LRF Sydost och LRF Jönköping och Skogsstyrelsen. Projektet avslutades våren 2021.

Gemensam metod av utbildning

Målet med projektet var att ta fram en gemensam metod för utbildning av ledamöter i Viltförvaltningsdelegationer, Älgförvaltningsgrupper och Älgskötselområden.

Viltstammar i Balans 2.0 riktade in sig på att förbättra och utveckla planer, mål och uppföljning på samtliga nivåer med  älgförvaltningen. ​​

Kontakt

Eva Söder, fd. projektledare Viltstammar i balans 2.0, tel: 010-1844264, eva.soder@lrf.se