JK_09up42822

Aktuellt arbete

LRF Mälardalen arbetar för förbättrade villkor för företagare i de gröna näringarna. Vi arbetar genom opinionsbildning och politisk påverkan och genom att stödja utvecklingen av medlemmarna och deras företag.