Påverka genom din lokalavdelning
Om du har frågor som du brinner för så ska du engagera dig som förtroendevald.

Delta i kommungruppen och deras lokala näringspolitiska arbete
Är du framåtfokuserad och strävar efter förbättringar för de gröna näringarna? Många beslut som berör företagare inom de gröna näringarna beslutas, tolkas eller tillämpas i dag på kommunal nivå.

Skrivelser
En skrivelse är ett enkelt och snabbt sätt att påverka via sin lokalavdelning.

För ytterligare information
Kontakta LRF Mälardalens verksamhetsutvecklare Medlem & Organisation. Åsa Wärlinder. tel.0171-41 76 44 elelr e-post:asa.warlinder@lrf.se

Läs mer om hur du kan påverka LRF och engagera dig mer i de frågor som berör de gröna näringarna.