Välkommen till ett ledarskapsprogram som ger dig möjlighet att höja kunskapen kring ledarskap och öva dina färdigheter till ett bra ledarskap i ditt företag.

Programmet riktar sig till dig som är arbetsledare för en eller flera anställda eller leder företag och medarbetare i daglig drift på annat sätt. Målet med programmet är att ge dig möjlighet att utvecklas i att leda dig själv, leda andra och att leda din verksamhet

Programmet omfattar 4 dagar

För mer information om programmet,vänligen kontakta;
Åsa-Lina Olsson på 010-471 03 42.

Övrig information, kontakta;
Folke Brinckmann, folke.brinckmann@lrf.se, 0171-41 76 55.

Individuell coachning
För att öka lärandet och din nytta har du möjlighet till individuell coachning mellan dagarna och efter programmet om du vill. Det sker per telefon och kostar 1000 kr/timme exkl. moms.

Som grund för dagarna finns boken Ledarpraktikan. Boken och programmet är utvecklat för att ge dig kunskap som gör konkret nytta i ditt ledarskap.

Kursledare
Magnus Palmgård och Åsa-Lina Olsson som båda är utbildade Ledarpraktiker och rådgivare inom lantbruk med egen ledarerfarenhet.