Inbjudan till ett mer framgångsrikt påverkansarbete vintern-våren 2017

Vår framtid kommer med all sannolikhet att bli både spännande och utmanande. Maten och skogen vi producerar är i fokus i hela samhället. Konsumenternas intresse om vad som är bra mat diskuteras flitigt på sociala medier. Hälsotrenden är absolut och allt fler väljer att bli vegetarianer, veganer eller flexitarianer. Myndigheter på alla nivåer från kommuner till länsstyrelser, landsting och regionförbund har i uppdrag att möta nationella miljö- och klimatmål för en omställning till ett fossilfritt samhälle. En nationell livsmedelsstrategi är klar inom kort. Sammantaget är det många krafter som drar i oss bönder nu. Allt detta sker parallellt med en ökad osäkerhet i vår omvärld. Hur kommer EU och nya CAP att utvecklas/ avvecklas? Vad kommer Trump och Putin göra? Hur kommer det att gå med frihandelsavtalen? Hur ska vi möta en ökad befolkningstillväxt?

Kurs i påverkansarbete Januari - mars 2017
Sammantaget tyder både inhemska och omvärldsfaktorer på att svenska jord- och skogsägare kommer ha en nyckelroll i framtiden. Men vi behöver också göra det klart för konsumenter, politiker, och beslutsfattare. Inom ramen för kommungruppslyftet (mer info nedant) erbjuds därför LRF Mälardalens förtroendevalda kurser i påverkansarbete inom:

 • Skog och äganderätt
 • Företagarvillkor och konkurrenskraft
 • Välj svenskt

All information finns här!

Detaljerade kursprogram finns här intill (PDF-filer).
Observera att det är endast tredje sammankomsten som skiljer sig åt mellan de tre kurserna.

Anmälan
Alla LRF-medlemmar är välkomna! Anmäl dig senast 23 januari på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida via länkarna nedan:

Uppsala

Västerås

Södertälje/Nykvarn

Kontakt:
Håkan lindström, 0171-41 76 37, hakan.lindstrom@lrf.se 

 

Under 2016 har LRF Mälardalen arbetat med kommungruppslyftet i tre steg:

 • start med en kommungruppskonferens i april
 • fördjupning genom budskapskvällar i maj-juni
 • opinionsaktivitet sista veckan i september

I maj och juni arrangerades tre budskapskvällar med idéer och underlag till aktiviteter vecka 39, då en gemensam opinionsaktivitet genomförs i hela landet. Alla regionens kommungruppsledamöter var inbjudna till att fördjupa sig i de olika påverkansbudskapen och hur man kan genomföra aktiviteter som på bästa sätt ger uppmärksamhet till något av de fem prioriterade budskapsområdena:

 • Ägande- och brukarrätt
 • Skog
 • Konkurrenskraft
 • Företagarvillkor
 • Välj svenskt

Kontakta din kommungrupp eller Åsa Wärlinder, 0171-41 76 44, asa.warlinder@lrf.se, om du vill veta mer.

Under 2016 har flertalet kommungrupper i Mälardalen genomfört påverkansaktiviteter. Under 2017-2018 fortsätter kommungruppslyftet med samma grundidé om ett gemensamt påverkansarbete som ger nationellt genomslag.

Dokument och länkar för information, inspiration, stöd och hjälp
Här hittar du olika dokument som kan vara användbara i kommungruppens arbete. Tveka inte att kontakta medarbetarna på kontoret eller LRF Mälardalens styrelseledamöter om du har frågor eller vill diskutera något. Kontaktuppgifter till personal finns här och till styrelsen här.

Vad innebär kommungruppslyftet?


Planering av aktivitet vecka 39 2016

Att planera, bjuda in till och arrangera möten


Ägande- och brukanderätt


Skog


Konkurrenskraft och företagarvillkor


Välj svenskt

Om du vill ha någon av ovanstående brochyrer i tryckt form, kontakta Sofia, sofia.weimarck@lrf.se, 0171-41 76 34.

Statistik