Vendel

Pär Lindqvist

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-3076523

Håkan Arapovic

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-7339338

Per Eklund

Kassör, Ledamot 070-428 07 86

Marcus Wretling

Ledamot 070-2305887

Emil Ohlström

Ledamot 070-2942096

Torbjörn Gunnarsson

Barn- och ungdomsansvarig 070-6252007

Valberedning

Anders Ekstav

Valberedning, sammankall. 070-2922259

Per Ohlström

Valberedning, ledamot 018-371039