Valö-Forsmark

Håkan Jansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6482834

Anders Sigfridsson

Vice ordförande, Ledamot 070-6296544

Per Södergren

Sekreterare, Kassör, Ledamot 070-5659945

Per- Adolfsson

Skogsansvarig 070-6599049

Valberedning

Per-Olof Pettersson

Valberedning, sammankall. 0173-61060

Björn Eriksson

Valberedning, ledamot 070-6971590