Infografik

De gröna näringarnas betydelse i 
Stockhoms län
Uppsala län
Västmanlands län

Filmer

Filmer med LRFs hållbarhetsexpert Jens Berggren
Filmerna om skog, mat och biologisk mångfald passar bra att visa för politiker, beslutsfattare, konsumenter och allmänhet eller för att lära sig själv mer om ämnet. Filmen om att påverka vänder sig till dig som jobbar med påverkan mot politiker och andra.
Om att påverka (3:42) Tips på hur man bättre kan nå ut med sitt budskap
Skog (2:20 min) Det hållbara svenska skogsbruket
Mat (2:39 min) Den hållbara svenska livsmedelsproduktionen
Biologisk mångfald (3:20 min) Betydelsen av biologisk mångfald

Frågor och svar om hållbarhet
Både film med LRFs hållbarhetsexpert Jens Berggren och text

Intervju med miljöprofessorn Johan Kuylenstierna
LRFs hållbarhetsexpert Jens Berggren intervjuar miljöprofessorn Johan Kuylenstierna om hållbarhet i de gröna näringarna.

Framtidsbönder
I den nya serien Framtidsbönder får man följad två familjer i deras vardag på gården och på deras resa till ett ännu mer hållbart jordbruk.

Filmer med LRF Mälardalens hållbarhetsambassadörer
1 minut med Gunnar
1 minut med Karin
1 minut med Cassandra
5 minuter med alla tre

Läs om ambassadörerna och LRFs arbete med hållbarhetsmålen för de gröna näringarna HÄR

Information och material

Länkar till mer information och material.

Siffror om klimat, mat och skog 

Det gröna näringslivets betydelse för ett hållbart samhälle

Det gröna näringslivet och klimatet

Det gör skillnad att välja svenska råvaror (www.sverigesbonder.se)

Visste du att..? 17 faktatunga påståenden

Om svensk livsmedelsproduktion

Svenska mervärden (Jordbruksverket)

Välj svenskt för klimatets skull

Information, inspiration och underlag för vecka 47 men som funkar året runt!

Om hållbarhet och LRFs arbete med hållbarhetsmålen för de gröna näringarna

Broschyr "Våra budskap i hållbarhetskampanjen"

Hållbarhetsquiz 1 med svar

Hållbarhetsquiz 2 med svar

Statistik
Kommunfakta
Det gröna näringslivets betydelse
Jordbruksverket
Statistiska centralbyrån

Blogg om hållbarhet

Gröna lösningar av LRFs hållbarhetsexpert Jens Berggren

Kontakta experterna på LRF Riks

Om du har frågor om hållbarhet och/eller påverkansarbete till experterna på Riks, kontakta Hilda Runsten, hilda.runsten@lrf.se, 010-184 43 01

Kontakt

Kontakta någon av oss om du har frågor, vill ha utskrifter eller har andra funderingar:

Jon Wessling, 010-184 43 36, jon.wessling@lrf.se
Sofia Weimarck, 010-184 45 12, sofia.weimarck@lrf.se