Framtidens folkrörelse

Frågan om hur LRF ska se ut i framtiden har nu diskuterats på lokalavdelningarnas årsmöten och kommer att fortsätta att diskuteras på vår ordförandekonferens den 17 januari 2019, på möten som vi anordnar tillsamman med Studieförbundet Vuxenskolan, regionförbundsstämman och på flera andra platser runt om i regionen och landet. Du kan också lämna dina synpunkter här och nu på www.lrf.se/framtidensfolkrorelse  

Nya påverkansmöjligheter

Men hur mossigt är det inte att kalla oss en folkrörelse år 2018? Folkrörelse hör ju till det förgångna. Eller? Nej, det tycker inte vi, om man tänker att folkrörelse betyder ”folk i rörelse som vill driva utvecklingen framåt.” Det är sättet att driva frågor som har ändrats i folkrörelsearbetet, jämfört år 1919 och 2019. Idag har vi digitala påverkansmöjligheter, vi startar opinion i Facebookgrupper istället för att demonstrera på gator och torg. 

 En annan tid.

Vad tycker du?

Vi ser styrkan i folkrörelsen när det uppstår en kris. Sommarens bränder och torka är tydliga exempel på det. Då finns ett enormt engagemang och driv. Utmaningen är hur vi ska känna detta driv när det inte är kris. Hur tycker du att vi ska göra? Välkommen att komma med dina synpunkter på möten där vi diskuterar framtidens LRF eller lämna dina synpunkter digitalt HÄR.

Åsa Wärlinder, medarbetare
asa.warlinder@lrf.se, 0171-41 76 44

Jenny Höglund, styrelseledamot
jennyhoglund81@gmail.com, 070-882 23 77

Läs mer

LRF ska bli en modern folkrörelse

Framtidens folkrörelse, vad är det? (Youtube-film)
Förbundsordförande Palle Borgström berättar i en film