Utbildningarna handlar om att sätta mål, förstå sina kunder, stärka sitt varumärke och inte minst att ta betalt. Man utgår från sitt eget företag och jobbar med sin affärsidé och affärsplan.

Nöjda deltagare som fått nya verktyg

Syftet är att utveckla företagarnas affärsmannaskap så de blir mer konkurrenskraftiga, lönsamma och entreprenöriella. Utvärderingarna visar att deltagarna är nöjda och tycker att de fått bra konkreta verktyg för att utveckla sin verksamhet. Nätverket som man får samtidigt är också mycket viktigt och givande.  

Rusta småskaliga livsmedelsproducenter

Syftet är att rusta regionens jordbruksanknutna verksamheter som förädlar råvaror, både nyföretagare och etablerade företagare. Deltagarna har olika inriktningar inom småskalig livsmedelsproduktion, allt från kött-, mjölk- och äggproducenter till trädgårdsföretagare, växtodlare och bryggerier. 

Till våren blir det en affärsutbildning för livsmedelsproducenter i Stockholms län.  

Utbildningarna finansieras med medel inom ramen för livsmedelsstrategin från Region Uppsala respektive länsstyrelsen i Stockholms län och landstinget i Stockholm. Under 2019 kommer vi också söka medel för liknande projekt i Västmanland.

Helena Isakson, medarbetare 
helena.isakson@lrf.se, 0171-41 76 45

Tomas Olsson, styrelseledamot 
tomas@norrbylamm.se, 070-687 08 61

Läs mer

Mer om LRF:s arbete med företagande

LRF Företagarakademi

Jordmån
Generatorn som ger kraft till alla företagare som vill skapa och utveckla affärer i det gröna näringslivet.