Vi är glada över att representanter från många branscher är med och ordnar ett femtontal pedagogiska stationer under gårdsbesöken, som mjölk, skog, kött, häst, trädgård, växtodling och entreprenad. Här får eleverna också lära sig vad det innebär att jobba grönt och om olika yrkesroller inom vår näring. Naturbruksgymnasierna gör också ett toppenjobb med att ställa iordning på skolorna och vi hoppas satsningen bär frukt om några år med fler sökande till skolornas lantbruks- och skogsinriktningar. 

I vår storstadsregion Mälardalen finns nästan 30 procent av Sveriges befolkning och landets elever och lärare. Efterfrågan att få komma på gårdsbesök är mycket större än vi kan möta, därför behöver vi samarbeta med branschen och forma ett hållbart och långsiktigt koncept. I början av året bildade därför vi en styrgrupp med representanter från hela branschen.  

En viktig målgrupp att nå är studie- och yrkesvägledare, som vi ordnar egna informations- och inspirationsmöten för. Inför 2020 kommer vi utveckla konceptet och även bjuda in kostchefer och upphandlare. Vi uppmuntrar också kommungrupperna att använda denna arena för möten med politiker. 

Vi ska också utveckla konceptet så att det kan fungera för årskurs 8 som står inför gymnasievalet. 

Helena Isakson, verksamhetsutvecklare
helena.isakson@lrf.se

Se en film här där Helena berättar mer

Läs mer

Många tusen vill komma på gårdsbesök

LRF Mälardalen bjuder in tusentals elever till gårdsbesök