Som enskild medlem när du frågar i din butik efter mer närodlade eller svenska produkter, eller berättar för din familj, vänner och bekanta om svensk livsmedelsproduktion, hur det är att vara bonde, hur det är att vara boende på landsbygden. 

I våra 102 lokalavdelningarna där det genomförs varje år över 400 aktiviteter. Det är studiecirklar, fältvandringar, luncher, julbord, studieresor och mycket annat.   

I LRF Mälardalens 32 kommungrupper med att påverka kommunens politiker och tjänstemän att upphandla mer svenska livsmedel till skolor och äldreomsorg, inte bygga på åkermark, att vara en viktig del av beredskapen inför till exempel brand eller strömavbrott och att de gröna näringarna är en viktig del av kommunens näringsliv.  

I våra tre LRF Ungdomsregioner, som finns på länsnivå, genomförs mycket verksamhet som studiebesök, resor, buggkurser, fester och föreläsningar. I somras deltog de i en rikstäckande skyltkampanj om nedskräpning.  

Regionstyrelsen som verkar över våra tre län påverkar bland annat länsstyrelserna och regionerna i arbetet med att utforma länsvisa livsmedelsstrategier, skogsstrategier och beredskapsplaner.  

Och sedan har vi personalen på regionkontoret i Uppsala som finns till för att stödja alla dessa nivåer inom LRF lardalen. 

Tillsammans är vi över 14 000 medlemmar och tillsammans är vi starka och vi gör skillnad! 

Åsa Wärlinder, verksamhetsutvecklare
asa.warlinder@lrf.se

 

LRF Mälardalens medlemmar 10 december 2019

Antal: 14  347 

Företagsmedlemmar (brukar jord och/eller skog): 81 % (11 583 )
Personmedlemmar: 19 % (2 764 )

Kvinnor: 41 % (5  845) 
Män: 61 % (8 446)

Åldersfördelning 
0-15 år 1% 
16-36 år 11% 
37-50 år 16 % 
51-65 år 33 % 
66-80 år 32 % 
81-99 år 7 %