I maj hade vi ett digitalt gårdsbesök på Billinge gård för ett hundratal lärare och ett tiotal studie- och yrkesvägledare - här kan du se filmen som visades då - och i november var det dags för eleverna i årskurs 4-6 i Stockholms, Uppsala och Västmanlands län att få träffa bönder digitalt. Över 7 000 elever och deras lärare besökte vår digitala plattform under Bonden i skolan-veckan. Där fick de besöka en fiktiv bondgård och lära sig mer om det svenska jord- och skogsbruket. Det fanns olika uppdrag att göra både i och utanför klassrummet. Bonden i skolan-veckan fick mycket bra utvärderingar, 98 procent av alla deltagande lärare uppgav att de kan rekommendera den till sina kollegor!

Vår referensgrupp för Bonden i skolan, med representanter från olika branscher, har varit ett stort stöd och har hjälpt till med allt från faktainformation till att medverka i filmer. Vi har också samarbetat med Mattanken och där har vi visat plattformen för ett antal kostchefer.

LRF Riks kommer nu att ta den digitala plattformen vidare för att kunna erbjuda den till lärare och elever över hela landet.

Den fiktiva bondgården som eleverna arbetade med under Bonden i skolan-veckan.


Fokus på årskurs 8 och studie- och yrkesvägledare nästa år

Inför 2022 har LRF Mälardalen blivit beviljade medel inom ramen för livsmedelsstrategierna i våra tre län för att göra gårdsbesök för elever i årskurs 8 och för studie- och yrkesvägledare. Tanken är att dessa gårdsbesök ska ske på tre naturbruksgymnasier i regionen och att vi samarbetar med projektet Jobba Grönt www.jobbagront.se. Då eleverna årskurs 8 står inför sitt gymnasieval blir det fokus på jobben och att stärka attraktionskraften för de gröna näringarna.

Helena Isakson
helena.isakson@lrf.se

Fakta Bonden i skolan-veckan

Den digitala aktiviteten Boden i skolan-veckan genomfördes 15–19 november. I plattformen fick eleverna navigera sig runt på en fiktiv bondgård där det bland annat fanns spännande fakta, filmer och kluriga quiz om bonden, djuren och naturen. 

Eleverna fick följa med hem till mjölkbonden Anette, grisbonden Jeanette, spannmålsbonden Andreas och skogsbonden Ola samt jägarna Jimmy och Bastian. De svarade också på frågor som dök upp under veckan.

Det digitala gårdsbesöket för lärare och Bonden i skolan-veckan finansierades av landsbygdsprogrammet i våra tre län som ett led i de regionala livsmedelsstrategierna.

Läs mer

LRFs digitala läromedel Bonden i skolan

Vi samarbetar också med Jobba grönt, som är ett projekt som LRF driver tillsammans med gröna arbetsgivare, och med Skogen i skolan.