I och med pandemin har nästan alla våra aktiviteter under året varit digitala. Även om vi helst vill ses fysisk så har medlemmarna uppskattat våra digitala aktiviteter. Det har varit lätt att delta och stor uppslutning.

Välbesökta webbinarier

Under året har vi haft digitala fredagsseminarier. De har tagit upp aktuella ämnen och varit välbesökta med hundratals deltagare. Exempel på populära seminarier är ägarskiftesseminariet Gården byter ägare med bland andra Ludvig & Co, CAP-seminariet om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, seminariet om skriftliga jaktavtal och framtidens växtodling.

Vi har under året haft digitala träffar med ICA för att informera om hur man gör affärer med lokala butiker och det har även anordnats digital speed-dejting där man fått presentera sina produkter.

Nya affärsidéer

För tredje gången hade vi en fulltecknad affärsutbildning i Stockholms län med ett trettiotal livsmedelsproducenter. Förra året hade vi liknande utbildningar i Västmanlands och Uppsala län. Deltagarna är mycket nöjda och de har fått nya kunskaper, användbara verktyg och många nya affärsidéer har skapats. Inte minst har de också fått nya nätverk och affärskontakter. Under 2022 planerar vi återträffar för deltagarna med erfarenhetsutbyte, bland annat i form av studiebesök där de tidigare deltagarna får besöka varandra. Affärsutbildningarna är finansierade av Landsbygdsprogrammet som ett led i de regionala livsmedelsstrategierna i våra tre län.

Gör en företagsanalys

Inom LRFs projekt Mer mat - fler jobb har flera hundra företag gjort en företagsanalys. Projektet pågår även våren 2022 så passa på att anmäla dig, det är kraftigt rabatterade priser för LRF-medlemmar. Genom projektet får man också ta del av ett stort utbildningsutbud. Läs mer nedan.

Hör gärna av dig med förslag på seminarier och andra aktiviteter som du skulle vilja se 2022!

Helena Isakson
helena.isakson@lrf.se

Läs mer

Mer mat - fler jobb
För företagare inom jordbruk, trädgård och livsmedel som vill nå nästa nivå. Projektet Mer mat – fler jobb är ett samarbete mellan LRF, Livsmedelsföretagen, Krinova och Arbetsförmedlingen och finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Under projekttiden kan man få en företagsanalys (2 900 kr för medlemmar i LRF eller Livsmedelsföretagen, övriga betalar 5 600 kr). Normalt kostar en företagsanalys 12 000 kr. (Alla priser exkl. moms). Det finns också kurser i allt från företagsutveckling, försäljning och ledarskap till djurhållning och odling. 

Jordmån 
Generatorn som ger kraft till företagare som vill skapa och utveckla affärer i det gröna näringslivet. Här får du spetsig omvärldsbevakning och vassa analyser av ledande experter och du kan knyta nya kontakter och samarbeten.