Kontaktpersoner för press- och mediefrågor i LRF Mälardalen

Per Pettersson, regionförbundsordförande och talesperson 
073-929 26 46
hejsta@tyfon.com

Carl Aschan, regionchef
0171-41 76 32
carl.aschan@lrf.se

Sofia Weimarck, kommunikatör
Tel: 0171-41 76 34
E-post: sofia.weimarck@lrf.se

Presstjänsten på Riksförbundet
Tel: 08-787 57 77
E-post: press@lrf.se