I dag är Norrbotten långt ifrån självförsörjande på mat, utan allt mer kommer utifrån. Arbetet ryms inom LRF Norrbottens livsmedelsstrategi. För att få fram mer mat, mer värd mat och fler lokala bönder arbetar LRF Norrbotten på bred front. Du kan läsa mer om det i kapitlet om vår livsmedelsstrategi.

Generationsskiften

Att skapa förutsättningar för unga bönder att ta över befintliga lantbruk är en annan prioriterad fråga hos LRF Norrbotten. Det behövs fortsatta investeringsstöd och nya finansieringsformer.

Förnybar energi

Vi arbetar också för att skapa förutsättningar för att fler LRF-medlemmar i länet ska kunna satsa på en egen stabil och långsiktig energiförsörjning på gården eller på ett energiföretagande i någon form. Detta ska resultera i ökad användning av förnybar energi hos våra företag, men också energieffektivisering.

Generell företagsutveckling

Våra medlemmar erbjuds olika verktyg som kan bidra till ökad lönsamhet. Förutom branschspecifik kunskap finns kurser i generell företagutveckling och affärsmannaskap.

Äganderätt

En viktig fråga för LRF Norrbotten  är en stärkt äganderätt för våra medlemmar. LRF Norrbotten menar att äganderätten försvagats, och att allemansrätten missbrukas av kommersiella företag på bekostnad av markägarna. Andra exempel på en försvagad äganderätt är förslag om utökat strandskydd, Försvarets intrång på fastigheter, intrång på kustnära fastighetsägares fiskerättigheter osv.

Opinionsbildning

En betydelsefull del av LRF Norrbottens verksamhet handlar om opinionsbildning. Vi vill nå såväl politiker och beslutsfattare som konsumenter med våra budskap. Detta gör vi genom möten och uppvaktningar, men även debattartiklar, pressmeddelanden, sociala medier etc.