Överkalix

Stora Mu
Gården drivs av Bert Persson och Karin Liljebäck samt sonen Johan Liljebäck. På gården finns 85 mjölkkor som mjölkas i en robot, och lika många ungdjur och kalvar. De odlar ca 130 hektar med vallgräs, korn och lite höstvete. Utöver detta bedriver de skogsbruk på ca 600 hektar.

Kontakt: Gården Stora Mu, Saravallsvägen 16, Överkalix
Karin Liljebäck, tel:  070-374 02 88, e-post: karin.liljeback@storamu.nu

Luleå

Kärngården
Gården drivs av Britta-Karin Jakobsson med söner. Här finns 15 mjölkkor, lika många ungdjur och kalvar, linderödsvin, lappgetter, bjurholmshöns och får. De odlar ca 70 hektar med vallgräs, bete och grönfoder. Utöver detta bedriver de restaurang och skogsbruk på ca 50 hektar. Du hittar mer info på www.karngardenbalinge.se

Kontakt: Bondgården Bälinge, Sandnäsetvägen 117, Luleå
Britta-Karin Jakobsson, tel:  070-666 46 82, e-post: info@karngardenbalinge.se

Haparanda

Kerttus gård
Gården drivs av Carin och Sune Kerttu. Produktionen är ekologiskt KRAV-godkänd med 45 kor som mjölkas i en robot, och lika många ungdjur och kalvar. De odlar ca 120 hektar med vallgräs. Utöver detta bedriver de skogsbruk på ca 170 hektar.

Kontakt: Kerttus gård, Kukkola 335, Haparanda
Carin Kerttu, tel:  070-653 10 72, e-post: carinkerttu@telia.com

Pesula Lantbruk
Gården drivs av Pelle och Åsa Pesula. Huvudinriktningen på den ekologiskt KRAV-godkända gården är mjölkproduktion med robotdrift på ca 60 mjölkkor och lika många ungdjur. Här odlar de även rybs och senap vilket gör dom till världens nordligaste producenter av rybsolja och senap. Du hittar mer info på www.pesulalantbruk.se.

Kontakt: Pesula Lantbruk, Övre Kukkola 237, Haparanda
Per Pesula, tel: 070-325 03 77, e-post: pesulalantbruk@telia.com