Potatisen nyupplockad på Långerum, Öland. Foto: Ester Sorri.

LRF arbetar för mer regionala livsmedel i Norrbotten

LRF Norrbotten är en viktig part i det arbete som nu genomförs  tillsammans med länsstyrelsen, landstinget och kommunförbundet, för att göra verkstad av den regionala livsmedelsstrategin, Nära mat. Du kan läsa mer om det här, liksom andra satsningar och undersökningar som LRF Norrbotten gjort med hjälp av externa finansiärer, och som till stor del ligger till grund för arbetet inom Nära mat.