LRF Norrbotten arbetar för att ge livsmedelsföretagare inom de gröna näringarna de bästa förutsättningarna för att vi ska få mer lokal mat, mervärden för maten och fler norrbottniska matbönder.Det gäller oavsett om man producerar mjölk, kött, grönsaker eller sysslar med småskalig förädling av lokal mat.

Allt mer importmat

I dag är Norrbotten långt ifrån självförsörjande på mat, utan allt mer kommer utifrån. Antalet bönder i Norrbotten minskar dramatiskt, och även volymen mat som produceras går nedåt. Det innebär allt längre transporter till länet med mat, inte sällan importerad mat som producerats på många gånger förbjudna sätt i Sverige. Det gäller inte minst hur djuren har behandlats.

Bönder skapar lokal sysselsättning

LRF Norrbotten arbetar för att vända den nedåtgående utvecklingen. Vi vet att investeringar i jordbruket ger många fler jobb än i andra branscher, vilket beror på att bönderna anlitar många underleverantörer, ofta lokala. Utan betande djur riskerar det öppna landskapet att växa igen, och vi får inga ängar med biologisk mångfald.

Livsmedelsstrategi

LRFs riksförbundsstämma 2010 beslutade att en livsmedelsstrategi skulle utformas och den presenterades och antogs på stämman 2011. Målet är att den svenska livsmedelsproduktionen ska växa i värde med en procent om året fram till 2020.

LRF Norrbottens mål

LRF Norrbotten arbetar med en regional livsmedelstrategi, och företagande på många sätt. Vi har satt upp olika mål för volymer, produktionsvärde och antal företagare fram till 2020.

Pågående insatser

För att uppfylla målen arbetar LRF Norrbotten inom en rad olika områden.
Just nu pågår projektet "Nya matmarknader i norr". Det tar ett grepp kring offentlig upphandling, handelns och restaurangernas försäljning av lokal mat och bondens kontakt med konsumenter. Här ligger tidigare undersökningar och insatser till grund för arbetet. Tanken är också att i framtiden kunna följa upp dessa undersökningar, för att se om utvecklingen gått framåt.

Bondens Butik

I projektet ingår även specifika kurser och utbildningar för företagaren, liksom fortsatt satsning på Bondens Butik, ett koncept och varumärke som garanterar lokalt kött, och som LRF Norrbotten äger.

Matturism

Vi driver även ett projekt inom matturism, Pamp-L (Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden). Till grund för detta ligger en undersökning bland turistaktörer i Norrbotten och Västerbotten. De två viktigaste slutsatserna av undersökningen är att:

  • Det utbud som redan finns är inte tillgängligt och synligt för turisterna/besökarna.
  • Det finns ett uttalat behov av fler aktiviteter och utbud på temat mat med lokala råvaror som komplement till våra traditionella turistföretag, hotell, campingar och guideföretag.