Här nedan berättar vi om de större insatserna sedan arbetet med den regionala livsmedelsstrategin började ta form 2012.

Offentlig sektor

Vi har bland annat gjort en undersökning i den offentliga sektorn i Norrbotten, för att se hur stor andel lokal mat den köper. Det visade sig att en övervägande del av kommunerna i Norrbotten har som mål att köpa mer ekologiska livsmedel. Däremot finns inga mål om att köpa in mer lokalproducerat. Undersökningen presenterades våren 2014.  Läs mer här!

Välbesökt konferens

Ungefär samtidigt arrangerade LRF Norrbotten i samarbete med länstyrelsen och landstinget konferensen Nära mat. Det blev en välbesökt konferens, där mat i offentlig upphandling behandlades ur olika perspektiv.
Läs mer!
LRF Norrbotten har även ett flertal politiska debatter där offentlig upphandling av lokal mat varit ett av de tyngre ämnena.

Restauranger

LRF Norrbotten har även tittat på hur restarangernas inköp ser ut. Endast var tionde tallrik kött som serveras har lokalt ursprung, visade undersökningen 2013.
Läs mer!

Matturism

Turistföretag, livsmedelsproducenter och mathantverkare i Norrbotten och Västerbotten är i princip eniga: det råder brist på matrelaterade aktiviteter för besökare. Det visade LRFs undersökning i länet som genomfördes 2013.  Syftet med undersökningen var att få en uppfattning om behovet av organiserade, paketerade måltidsupplevelser i länet.
Läs mer!