Det var landstinget i Norrbotten, tillsammans med länsstyrelsen och LRF Norrbotten som stod som värdar för arrangemanget, som riktade sig främst till kommunföreträdare. Landstinget är redan igång med att handla lokala livsmedel, vilket är möjligt bl a genom att dela upp varukorgarna i mindre poster, så att även små företag kan lägga anbud.

Viktigt att kommunerna bidrar

Det är angeläget att även kommunerna börjar handla mer lokalt, för att rädda kvar länets jordbruk, och de positiva effekter det medför, t ex arbetstillfällen och öppna landskap, resonerar arrangörerna. I dag är över hälften av svensk offentlig sektors inköp av livsmedel importmat.

Symbolvärde

Under konferensen, som lockade 140 deltagare, berättade bl a LRFs Axel Hansson om lyckade exempel där kommuner handlat svensk och lokal mat.
- Den offentliga livsmedelsmarknaden utgör egentligen en liten del, tre procent av den totala, men är symboliskt viktig, menade han med flera. Den offentliga sektorn kan gå före och ge viktiga signaler till övriga samhället om att värna livsmedel som producerats enligt svensk lag. Det är fullt möjligt att ställa t ex specifika djurskyddskrav, som att grisarnas svansar inte ska kuperas eller att kor ska få gå ute på bete, och ändå följa lagen om offentlig upphandling.

Ekologiskt

Under dagen diskuterades även myndigheters önskemål om ökad andel ekologiska livsmedel. Från producenthåll är farhågan att bristen på ekologisk produktion på nära håll kommer att tränga ut lokalt jordbruk, till förmån för importerade ekologiska varor. Det är också ett långsiktigt och svårt arbete för bönder att ställa om till ekologisk produktion.
- Sedan kan det vara helt andra regler för ekologisk produktion i olika länder, det är en djungel detta, konstaterade köttproducenten Per Nordgren.

LRF för närproducerat

Mjölkbonden Herbert Nyman underströk att LRF absolut inte är emot ekologiskt, men för närproducerat.
Bo Wiberg, chef för Naturbruksgymnasierna i Norrbotten, men som även håller på med en studie kring jordbruket i länet, framhöll att "bekämpningsmedel i det norrbottniska jordbruket utgör en försvinnande liten andel".

Vill ha en policy

Kommunpolitikern Carola Lidén (C) i Luleå, som länge drivit frågan om ökad andel svensk och lokal mat, efterfrågade en livsmedelspolicy.

- Vi kan inte vänta på att det ska komma från riks, utan vi politiker måste sätta ned foten och säga att vi vill ha en policy som bygger på svenska lagkrav vad gäller kvalitet och djurskydd. Landstinget har gjort ett bra jobb och börjat titta lite utanför boxen, sade hon.

Matambassadör

Programpunkterna under dagen var många, t ex medverkade Norrbottens matambassadör Simon Lahti, och företrädare för länsstyrelsen berättade om den svenska livsmedelsproduktionen ut ett djur- och smittskyddsperspektiv.