Lantbrukarnas riksförbund i Norrbotten och Västerbotten har  i samverkan med Hushållningssällskapet rådgivning Nord genomfört ett projekt inom matturism, Pamp-L (Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden) som har stött företagare i sin produktutveckling genom några olika verktyg. Projektet har resulterat i bl a handbok för paketering av måltidsupplevelser. Vi har genomfört en intensivkurs i Korpikylä hösten 2014. Utöver det har vi erbjudit:

  • Hjälp med din marknadsföring via Internet/sociala medier
  • Rådgivning och coaching kring din idé
  • Nätverk, bollplank och slussning

Riksprojekt

Projektet har samverkat med Gold of Lapland, Swedish Lapland, samt Hushållningssällskapet med olika aktiviteter och upplägg. Projektet har haft en nationell inriktning och finansieras av Jordbruksverket, EUs jordbruksfond, Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten samt LRF och genom deltagaravgifter.

Du kan ladda hem en rapport om projektet här till höger.

Mer information:

Karin Hedström, projektledare, LRF Norrbotten
Tel: 0920-23 77 36 E-post: karin.hedstrom@lrf.se