Förhoppningen är att handboken ska vara till hjälp i ditt företags utveckling av aktiviteter med lokal genuin mat i fokus och med besökande svenska och utländska besökare som målgrupp.

Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden vänder sig till mathantverkare, turistföretag och matföretag såsom kaféer, restauranger och konferensföretag. Framförallt ska den öka intresset för mobil, icke platsbunden verksamhet. Handboken kan användas individuellt, som kursmaterial eller i cirkelform, och är fri att ladda ned.

Handboken är framtagen inom ramen för det nationella projektet Pamp-L, som drivs av LRF Norrbotten och Västerbotten,  i samarbete med Hushållningssällskapet Rådgivning Nord. Den har finansierats via EUs stöd för Matlandet Sverige.

Ladda ned genom att klicka på bilden.