LRF genomförde 2013 en undersökning bland turistföretag, turistbyråer, guider och destinationsföretag i länet. Syftet med undersökningen var att få en uppfattning om behovet av organiserade, paketerade måltidsupplevelser i länet.
- Vi har sett att det finns groende affärsidéer kring mathantverk och duktiga personer med idéer som vill starta företag i med lokal mat i fokus på landsbygden, berättar Karin Hedström, projektledare vid LRF Norrbotten och LRF Västerbotten.

Lokalt och genuint bristvara

Av undersökningen framgår det tydligt att de tillfrågade saknar "det där lokala, genuina" i matväg, både på restauranger och i form av utflyktsmål och aktiviteter. Frågan är vad som är "det lokala, genuina, traditionella"? Förmodligen finns olika bilder av detta. Lokal, genuin, traditionell mat och måltidsupplevelser som förmedlar detta är kanske inte en fråga om Löjrom, Västerbottensost, renfilé, hjortron och röding?

- Troligen finns det ett behov av att definiera vad som kan vara de där maträtterna, traditionerna och upplevelserna som man vill ska finnas i det turistiska utbudet, påpekar Karin Hedström.

Matföretag viktiga för tillväxten

Att turismen har stor betydelse för utveckling av lokal mat fick förtroendevalda inom LRF erfara på en nyligt genomförd studieresa till Öland där en getgård med ost- och korvtillverkning besöktes. Enligt företagaren stod turismen för mer än 80 procent av omsättningen. Dels den direkta försäljningen på gårdsbutiken, dels på restauranger samt turisternas inköp på livsmedelshallar.

- Turism är tillsammans med teknikintensiva branschen den enda branschen med positiv tillväxt i Norrbotten och Västerbotten. Med den utvecklingen kan lokala matföretag bli en viktig del i framtidens tillväxt på landsbygden och bibehållandet av öppna landskap, säger Karin Hedström.

"Finns framtidstro"

De tillfrågade i undersökningen anser att det viktigaste är att få fram fler företag med matrelaterade aktiviteter, nya matupplevelser med lokal mat som bas och att de produkter som redan finns marknadsförs och synliggörs.
- Av svaren kan man utläsa en framtidstro i att utveckla de lokala råvarorna och göra dem köpbara, tillgängliga på marknaden. Det behövs mer lokal mat, råvaror och traditionsbärande måltider i stället för fast food som idag dominerar serveringarna, särskilt på landsbygden. Och att vi behöver höja såväl kunskap om detta som kvalitet, tillgänglighet samt service för att uppnå epitetet Matland, sammanfattar Karin Hedström.