De särskilda satsningar vi driver just nu har sin utgångspunkt i vår livsmedelsstrategi. Satsningarna ska alltså leda till mer lokal mat, mer värd mat och fler norrbottniska bönder.

Vi har just nu påbörjat en satsning, där vi vill samarbeta med tre-fyra pilotkommuner som vill utveckla sin upphandling av livsmedel. I satsningen ingår också samarbete med handel och restauranger. Projektet kallas Nya matmarknader i norr.

Exempel på senare satsningar är Bondens Butik, där lokala bönder levererar kött som säljs i ett antal ICA-butiker under särskild etikett. LRF kan just nu också erbjuda riktade aktiviteter mot företagare inom måltidsturism.