Energiföretagaren

Intresset för affärer inom förnybar energi ökar snabbt och tusentals landsbygdsföretagare driver idag ett företag med energiverksamhet. Energiföretagaren är verktyget som får dig att både komma igång och utvecklas mot mer lönsamma affärer med förnybar energi. Materialet används i studiecirklar som ordnas av Studieförbundet Vuxenskolan.

Oavsett var i processen kring ditt företagande du befinner dig och vilket energislag du arbetar med så erbjuder Energiföretagaren något för dig. Innan och under start kan Energiföretagaren inspirera, hjälpa till i kartläggning av marknaden och vägleda i produktionsfrågor.

Om du redan är igång finns bland annat råd kring utveckling av strategier och sälj- och affärsstöd. Materialet är utformat för att kunna användas både enskilt och i grupp. Kontakta ditt lokala SV-kontor om du vill veta mer om Energiföretagaren.

Framtidsföretag

LRF har samlat några exempel på företagare som kommit en bit på vägen och därmed gjort insatser för sin produktion, sin lönsamhet och för klimatet. För mer information om besöken på gårdarna och deras verksamhet, kontakta ditt regionala LRF-kontor.

Energirådgivning

Som landsbygdsföretagare med intresse för förnybar energi kan du få tillgång till ett hundratal konsulter. Och som om inte det räckte. Du får tillgång till konsulterna med 40 till 70 procents rabatt. Rådgivningen handlar om teknik inom alla förnybara energiområden, som sol, vind, vatten och biogas, men också jurister som kan hjälpa till att skapa och kontrollera avtal och hjälp med affärsutveckling för den som vill satsa mer på sitt energiföretagande.
Även processledning i samverkan och utveckling av grupper erbjuds:

  • Affärsutveckling
  • Samverkansprocess i grupp
  • Teknikkonsulter
  • Juridisk rådgivning

Ansökan

För att få det ekonomiska stödet till rådgivningen behövs en ifylld blankett med information om rådgivningen. Blanketten finns här. Den fylls i, sparas och skickas sedan till christina.bondesson@lrf.se

Mer information om energisatsningen.

Du kan också kontakta företagsutvecklaren i din region direkt:

Norrbotten, Håkan Stenmark, 0920-23 77 39 eller hakan.stenmark@lrf.se