Det är länsstyrelsen i Norrbotten som finansierar satsningen som kommer att pågå under en begränsad tid – nio månader (fram till juni 2015).

– Förhoppingen är att detta projekt med namnet ”Nya matmarknader i norr” sedan ska byggas på med utökade satsningar. Det här blir en form av förstudie, så vi kan se vilka områden vi ska lägga krutet på sedan, berättar Håkan Stenmark, företagsutvecklare, LRF Norrbotten.

Pilotkommuner

I satsningen vill LRF Norrbotten knyta till sig tre-fyra pilotkommuner som är intresserade av att handla mer lokal mat. Arbetet med offentlig sektor påbörjades under 2013/2014, då LRF ordnade träffar med främst tillväxt- och näringslivsenheter i varje kommun. Då genomförde LRF även en stor konferens på temat offentlig upphandling av mat, i samarbete med länsstyrelsen och landstinget.

– Någon kommun har sedan hört av sig spontant till oss och vill veta mer. Om vi får fram bra exempelkommuner tror vi att fler följer efter, berättar Håkan Stenmark.

LRF ska bl a skapa mötesplatser för lokala matproducenter och kommunerna, så att säljare och köpare hittar varandra.

Handeln ska involveras

Det är även planerat för träffar med handeln, framför allt ICA, som har ett centralt avtal med LRF, med målet att försäljningen av svenskt kött ska öka. Samtliga ICA-butiker i länet får inbjudan. Även grossister och restauranger ska involveras i projektet.

Närmast i tid erbjuder LRF Norrbotten en utbildning i hur man som livsmedelsproducent kan möta konsumenter. Tanken är att det sedan ska genomföras minst 20 ”bonde i butik-aktiviteter”.

– Konsumenterna vill gärna träffa bönderna, men nu syns vi för lite ute i handeln. I mötet med konsumenterna kan vi också lyssna, för att få veta mer om vad de efterfrågar, säger Håkan Stenmark.