Vad gör LRF?

På alla nivåer inom LRF arbetar man med torkan och dess konsekvenser. Läs mer här för att hitta mer information om vad som görs centralt samt en hel del råd och tips. Även på regional och lokal nivå arbetar vi med att sprida information och skapa samarbeten med andra organisationer, myndigheter, rådgivare med flera.

Har du tips och idéer? Hör av dig till torka@lrf.se

Omsorg och stöttning

Inom LRF värnar vi både om djur och människor. Vi har ett brett nätverk med kunnigt folk i branschen som stöttar medlemmar som på ett eller annat sätt har det tufft. Om du som granne eller vän märker att en bondekollega inte mår bra, hör av dig till Omsorgsgruppen. Det är inte att skvallra – det är att visa omtanke.

Här kan du läsa mer om vårt omsorgsarbete och hitta kontaktuppgifter:

Norrbotten

Västerbotten

Vem kontaktar man när det gäller foder, bete, strö?

Norra Sverige

Hela landet

Undantag från regler vid skörd på grund av torkan

Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten har gett generell dispens att skörda på mark i träda före den 1 augusti utan att man förlorar kompensationsstöd.

Undantag från avdrag på tvärvillkor

Jordbruksverket har beslutat att om du inte kan uppfylla tvärvillkoren och det beror på torkan eller värmen, ska du inte få något tvärvillkorsavdrag. Kontrollanten bedömer från fall till fall om felet kan kopplas till torkan eller värmen. Läs mer om detta och andra reglerJordbruksverkets hemsida.

Förmedling av stängslingshjälp

Det finns möjlighet att få hjälp att nödstängsla för betesdjur i Västerbottens län med anledning av sommarens torka. Om du är djurägare och har foderbrist kan du anmäla ditt intresse till länsstyrelsen.

Kalkyl för värdering av helsäd som foder

Växa och Lantmännen Växtråd har tagit fram en kalkyl ”Hur värderar vi en helsädesgröda tänkt för tröskning?” Läs mer.

Se till att vi kan nå dig

Du hittar  uppdaterad information på våra Facebooksidor för LRF Norrbotten och LRF Västerbotten.

Se till att uppdatera dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig med medlemsbrev och övrig information.