De har tassat på i skuggorna i några år, samlat sig, effektivt organiserat sig, skapat sig en till synes ganska oskyldig och smått gullig agenda, men har noggrant planerat sina illdåd. Nu verkställer de sin terror.

Lätt att bli lurad

De kallar sig djurrättsaktivister men organisationen är inte som den kan se ut. Många lockas nog att gå med i en organisation som säger sig värna djuren – det är vi ju många som gör. Inte minst vi bönder som dagligen synar om djuren är friska, ger dem mat, håller rent omkring dem, kliar de på ryggen och sköter dem på det bästa sätt vi kan. Allt under en av världens strängaste djurskyddslagar, med regelbundna kontroller från myndigheter.

Kriminella handlingar

Tyvärr gömmer sig rent kriminella element bakom flera av dessa djurrättsorganisationer. Landsbygdsföretagare som sköter sin verksamhet på fullt laglig grund drabbas allt oftare av hot och hat. Djurrättsaktivisterna använder inte lagliga och acceptabla vägar till påverkan, exempelvis samtal, politisk påverkan, trovärdig upplysning och annat som är brukligt i en rättsstat som Sverige.

 

Nej, de tar till metoder som hemska hot om grovt våld mot djurägaren, dess familj, anhöriga och vänner... Ja, hela bygder blir straffade. Med falska rykten, manipulerade filmer och bilder försöker de att mentalt och psykiskt skada människor djupt. De saboterar gårdar, stallar och maskiner, de stjäl djur eller släpper ut dessa till ett säkert lidande, för att orsaka så stor ekonomisk skada som möjligt.
De drabbade djurägare som vittnat i rättssalar då djurrättsaktivisterna ställs till svars, har fått utstå maskerade massor utanför domstolar, blivit grovt hotade inför, under eller efter rättegång.

Syna agendan

Jag vill vädja till alla medborgare att  fundera lite nästa gång du möter på någon djurrättsorganisations budskap i sociala medier. Syna vilken agenda den egentligen har. Läs först på om organisationen och fråga dig själv om du vill medverka till att sätta skräck i vanliga hårt arbetande bönder genom att du reagerar på Facebook. Och framför allt; fundera över om det som förmedlas verkligen kan vara sant.

Kränkande

För oss bönder är det kränkande att bli utmålade som några som vill djur illa. En av orsakerna till att vi jobbar med djur är för att vi tycker om dem. Låt oss tillsammans i samhället hjälpas åt att sprida en verklighetsförankrad bild av det svenska jordbruket, och upplysa våra politiker så att djurrättsaktivisternas terrormetoder kriminaliseras ordentligt.
Åsikter har vi alla rätt till – men hot, våld, sabotage och trakasserier ska aldrig accepteras som täckmantel för terror i syfte att till synes verka vilja skydda eller rädda djuren!"

Jenny Karlsson
ordförande LRF Norrbotten