Överluleå

Lars Eriksson

Ordförande, Ledamot 070-3458352

Mats Juhlin

Kassör, Ledamot 070-5470219

Ola Andersson

Ledamot 070-4466001

Hans Broström

Ledamot 0706-337919

Valberedning

Gunnar Rutström

Valberedning, sammankall.

Johan Rydekull

Valberedning, ledamot 076-1844543

Sören Hult

Valberedning, ledamot