Kalix

Elisabeth Öberg

Ordförande, Ledamot, Konsumentansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-5984849

Jaana Enström

Vice ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0702878342

Ann-Mari Andersson

Sekreterare, Ledamot 070-5916874

Tomas Nilsson

Kassör, Ledamot, Kriskontakt, Medlemsansvarig 070-2301560

Jenny Karlsson

Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-2457058

Victor Lundbäck

Ledamot, Energiansvarig 076-8189084

Valberedning

Mona Isaksson

Valberedning, sammankall. 070-3970079

Anders Riström

Valberedning, ledamot 070-2120994