Södra Tornedalen

Carin Kerttu

Ordförande, Ledamot 070-6531072

Per Pesula

Vice ordförande, Ledamot 070-3250377

Sven Danell

Sekreterare, Ledamot 070-5947519

Emil Innala

Kassör, Ledamot 070-6062561

Göran Tornberg

Ledamot 070-3462575

Valberedning

Per Grape

Valberedning, sammankall. 070-5417992

Arne Tossavainen

Valberedning, ledamot 070-5209654