Pajala

Rolf Hjärtberg

Ordförande, Ledamot 070-5094315

Stefan Grenstrand

Vice ordförande, Sekreterare, Kassör, Ledamot 070-6438965

Torkel Kero

Ledamot 073-8095474

Lars-Olof Svanlöv

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-2075007

Per Liljergren

Ledamot