JENNY ALM. ALMUNGE UPPSALA\nLRF fŒr fritt anvŠnda bilderna utan tidsbegrŠnsning fšr EGEN marknadsfšring. Vid publicering ska alltid namnangivelse/byline sŠttas ut dŠr det Šr praktiskt och tekniskt mšjligt, enligt fšljande, Foto: Trons

Kontakter vid kris

Ett krisläge kan vara när en större händelse plötsligt inträffar som drabbar en stor grupp medlemmar samtidigt med stora personella eller ekonomiska konsekvenser. LRF Västerbotten har en krishanteringsplan att arbeta utifrån. Vid kris för den enskilda personen eller gården finns vår omsorgsgrupp.

Har du som enskild person upptäckt eller fått vetskap om en akut situation? Ring 112 direkt! 

För räddningstjänsten vid brand för lokala kontakter:
LRFs kommungrupper i Norrbotten

LRF Norrbotten

Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbotten: 070-245 70 58                      
Mats Granath, regionchef: 070-342 55 97
Eva Carlsson, kommunikatör/presskontakt: 076-764 62 57
Maria Lindström, verksamhetsutvecklare: 070-340 12 16

Omsorgsgruppen finns till för dig som enskild person som är i behov av någon att kunna samtala med vid svåra lägen. 

Länsstyrelsen

Norrbotten: Erika Johansson landsbygdsdirektör: 070-626 61 30