Märke LRF Norrbottens projekt Mer Nära Mat

Mer Nära Mat

LRF Norrbotten driver med stöd av EUs landsbygdsprogram, och ett antal privata aktörer projektet Mer Nära Mat. Projektets aktiviteter baseras på handlingsplanen i den regionala livsmedelsstrategin Nära Mat, och ska leda till ökad lokal livsmedelsproduktion. Här nedan kan du läsa mer om EU:s finansiering, om projektet och ett urval av de aktiviteter som ordnats.

Finansiärer

Huvudfinansiär till projektet är EU:s landsbygdsprogram. Andra som bidrar är Lantbrukarnas Riksförbund, Region Norrbotten, och Sparbanken Nord.

Projektet har skapats som en del i handlingsplanen i Norrbottens regionala livsmedelsstrategi, Nära Mat, som antogs 2016.

Kontakta oss

Daniel Strandlund är marknadskommunikatör för projektet.
Han nås på tel 010-18 44 230
daniel.strandlund@lrf.se

Kommande aktiviteter 

Håll koll på vilka aktiviteter som erbjuds dig som företagare, företrädare för organisationer, myndigheter eller som privatperson genom att läsa i kalendariet.

Nyheter i projektet