Märke LRF Norrbottens projekt Mer Nära Mat

Mer Nära Mat

LRF Norrbotten har med stöd av EUs landsbygdsprogram och ett antal privata aktörer drivit projektet Mer Nära Mat. Projektet är nu avslutat. Aktiviteterna baserades på handlingsplanen i den regionala livsmedelsstrategin Nära Mat, som ska leda till ökad lokal livsmedelsproduktion.