Märke LRF Norrbottens projekt Mer Nära Mat

Mer Nära Mat

LRF Norrbotten har med stöd av EUs landsbygdsprogram och ett antal privata aktörer drivit projektet Mer Nära Mat. Projektet är nu avslutat. Aktiviteterna baserades på handlingsplanen i den regionala livsmedelsstrategin Nära Mat, som ska leda till ökad lokal livsmedelsproduktion.

Finansiärer

Huvudfinansiär till projektet är EU:s landsbygdsprogram. Andra som bidrar är Lantbrukarnas Riksförbund, Region Norrbotten, och Sparbanken Nord.

Projektet har skapats som en del i handlingsplanen i Norrbottens regionala livsmedelsstrategi, Nära Mat, som antogs 2016.

 

Håkan Stenmark har varit projektledare för Mer Nära Mat:
Tel: 070-600 93 34
E-post: hakan.stenmark@outlook.com

Nyheter i projektet