Jag vill påstå att vi har LRF att tacka för att samtliga riksdagspartier valt att stå bakom kravet på en nationell livsmedelsstrategi, som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht nu arbetar med. Från LRF Norrbotten har vi gett inspel till strategin bl a brevledes, där vi pekar på de utmaningar som just norrbottniskt jordbruk har att arbeta med; avstånd och klimat, sortförädling och kompetensförsörjning samt att vi lyfter begreppet miljöanpassat jordbruk istället för konventionellt.

Delseger i vattenfrågan

Jag tror också att LRFs massiva motstånd mot de åtgärdsprogram som vattenmyndigheterna föreslagit bidragit till att frågan nu lyfts till regeringsnivå. Det handlar om så stora pengar som riskerar belasta jordbruket, och det är därför viktigt att ett nationellt helhetsgrepp tas.

Träffade S i länet

Och som ett led i vårt påverkansarbete bjöd vi häromdagen in länets fem socialdemokratiska riksdagsledamöter till en träff hos Linnéa Larsson, som driver mjölkgården Persöfjärdens lantbruk i Ängesbyn. Mjölkbönderna situation är mycket allvarlig, vilket vi förtydligade för ledamöterna. Det är positivt att Bucht tagit fram ett 87-punktersprogram som ska förbättra mjölknäringens möjligheter att överleva på sikt. Men vi behöver akuta åtgärder nu!

Nils-Olov Lindfors med Hannah Bergstedt (S).

Inga fler  pålagor!

Vårt huvudbudskap var att jordbruket absolut inte tål fler kostnader i form av punktskatter, utan snarare att vi måste se minskade kostnader. Vi föreslår t ex ökad återbetalning av dieselskatten, ingen höjning av arbetsgivareavgiften för unga, flexiblare djurskyddslagstiftning samt att hela ramen av den nationella ersättningen betalas ut. I dag finns 10-15 miljoner kronor kvar som inte används.
Vi tyckte att vi fick bra gehör för våra krav, nu återstår att se om det blir någon verkstad. LRF i hela Sverige bedriver en kampanj för att få politikerna att förstå våra behov när höstbudgeten ska klubbas.

Svenskmärkning välkommen

Men politikerna kan inte göra hela jobbet, vi måste även få konsumenterna att handla våra svenska produkter. Det är därför oerhört glädjande att LRF centralt träffat en överenskommelse med Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel om en gemensam ursprungsmärkning. Framåt årsskiftet kommer de första svenskmärkta produkterna finnas i butikerna.

Det känns även spännande med LRFs nya satsning på äganderättsexperter, som sitter runt om i landet, och ska jobba såväl mot regionerna som nationellt. Vi välkomnar därför särskilt Ida Nyberg, som har norra Sverige som sitt ansvarsområde. Hon kommer att utgå från Umeå.

Resurser måste följa med strategin

Slutligen vill jag önska alla en bra sommar med goda skördar.  Jag tänker på bondepraktikan som säger att ”kall och blöt maj fyller bondens lador”. Jag hoppas då även att finansminister Magdalena Anderssons lador fylls på! Detta för att backa upp landsbygdsministerns vision om ökad svensk livsmedelsproduktion. Annars riskerar den nationella livsmedelsstrategin att sluta som en pappersprodukt.

 Nils-Olov Lindfors
ordförande LRF Norrbotten