Regionstämman samlar ombud för LRF Norrbottens cirka 3 200 medlemmar. Här kommer fyra motioner att behandlas, varav regionstyrelsen föreslagit att en skickas vidare till riksförbundsstämman. Det är Piteå LRF-avdelning som vill säkerställa att utbildningar inom naturturism i huvudsak ska förläggas till naturbruksgymnasierna. De har de bästa förutsättningarna att också lära ut de spelregler och arbetssätt som måste finnas mellan intressena naturturism och markägande.

Äganderätt

Just äganderättsliga frågor är något som även Magnus Kindbom, LRF Skogsägarna, kommer att ta upp i sitt tal. I dag äventyras skogsägarnas möjligheter att bruka sin mark, bidra till det fossilfria samhället, skapa jobb och tillväxt, eftersom samhället kräver allt större inflytande över besluten i skogen.

Under stämman kommer även ett par nya ledamöter att väljas in i regionstyrelsen.

Det fina priset Årets gröna företag 2017 delas ut cirka kl 10.30.

Magnus Kindbom talar kl 13.15

Dag: tisdag den 21 mars 2017
Plats: Western Farm, Boden
Tid: 10.00-16.00

Mer information om stämman hittar du här!

Välkomna!

För frågor kontakta:
Eva Carlsson, kommunikatör LRF Norrbotten: 0920- 23 77 37, 076-764 62 57
Herbert Nyman, ordförande LRF Norrbotten: 070-537 81 53