Program
09.00 –10.00  Fika, registrering och mingel hos utställarna
10.00                Välkomna, kommunalråd Sven Tornberg     
10.15                Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbotten
                           Stämmans öppnande              
11.45                Utmärkelser

12.00               Lunch samt mingel hos utställarna                  

13.00                LRF Ungdomen

13.10                Emma Berglund, LRF Skogsägarna (bilden nedan)

14.00                Stämmoförhandlingar forts.

14.45                Fika

ca 16.00           Stämman avslutas

Föredragningslista