Styrelsen utökas därmed från fem till sex ledamöter. Valberedningen föreslår också omval av Jenny Karlsson, Granån, Kalix, som ordförande för LRF Norrbotten. 

Läs hela valberedningens protokoll här.

Beatrice Ramnerö, ordförande för LRF Ungdomen Norrbotten, kan bli invald i regionstyrelsen (bilden nedan).