Här finns hela verksamhetsberättelsen

"Mitt första år som ordförande blev ett intensivt år – 2018 blev ett år av ytterligheter.
Ni minns alla den enorma snömängden i vintras, där hagstolpar på 120 centimeter endast
anades på snön. Mycket skottning blev det, för en del även inkomster med snön, men ändå många oroliga tankar om byggnaderna skulle hålla.

Ett ladugårdstak i Boden skottas med hjälp av helikopter.

Mardrömmen blev sann

För några blev den hemska mardrömmen sann när odlingsväxthus, lagerlokaler, men värst av allt – djurstallar rasade in. Så fruktansvärt att uppleva, men så otroligt starkt att ta sig förbi och bygga upp igen.Snabbt fick de drabbade hjälp från kollegor, vänner, grannar, omsorgsgruppen och branscherna. Djur räddades, men även uppröjning, stallplats, axlar att luta mot eller någon som kom med mat var viktiga insatser. Stjärnor på himlen vill jag tända för er insats!

Torkan

Snösmältningen som gav höga flöden, som följdes av värme och torka av sällan skådat slag.
Tidigt agerade LRF, så innan midsommar fick vi klart om dispens att få skörda träda. Grovfodret hade aldrig blivit tillräckligt om inte alla dessa nedlagda marker skördats. Återigen hjälptes vi åt; foder och mark förmedlades, många erbjöd marker och det skördades allt som gick. Vi påverkade kommun, handel och konsumenter att välja svenskt kött, för att förkorta de slaktköer som skulle komma när fodret inte längre räckte. LRF jobbade även fram det nationella krisstödet.

Elden gick lös

I hettan och torkan gick så elden lös. Ännu fler fina medlemsinsatser gjordes,
bönder med gödseltunnor att vattna med blev en tillgång. Många hektar skog och bebyggelse räddades tack vare alla frivilliga som slet dygnet runt med att köra vatten, dra slang och släcka. Som följd insåg man hur viktigt det är med folk i byarna som har lokalkännedom, maskiner och kunskap. 

När regnet väl kom fick vi en varm, fin sensommar och höst som gav bra skördar av både vall och spannmål. Marker som torkat gick att beta länge på hösten, så fodret blev tillräckligt för
de flesta bönder i Norrbotten. Ett gott skördeår även för bär, grönsaker och potatis.

Åkermark ska inte bebyggas

Vi har under året också jobbat hårt med påverkan om äganderätten, det produktiva skogsbruket och jaktfrågor men även med att få kommunerna att hjälpa – inte stjälpa – genom att bygga på mark som ska förse oss med mat. Vi ska producera mer mat i Norrbotten och den goda jorden blir aldrig brukbar igen när den väl är bebyggd eller asfalterad.

Jenny Karlsson
ordförande LRF Norrbotten