De aktuella motionerna:

Piteå LRF-avdelning vill att i naturturism ska ingå i naturbruksgymnasiernas utbud.

Kalix LRF-avdelning vill att svensk livsmedelsproduktion och landsbygdskunskap införs inom SO-ämnet i den svenska grundskolan.

Älvsbyns LRF-avdelning vill att det skapas en särskild "bonde-kalender" där organisationer med anknytning till lantbruket noterar sina aktiviteter, för att slippa att dessa kolliderar med varandra.

Älvsbyn vill också ha en översyn av LRFs medlemsavgifter och förmåner.

Läs alla motioner och regionstyrelsens yttranden här!