09.00 Fullmäktigeanmälan och fika
10.00 Välkommen till stämman
Förhandlingar enligt föredragningslistan
12.20 Lunch
13.15 Skogen, skogsägarna och äganderätten
Magnus Kindbom, chef LRF Skogsägarna
Stämmoförhandlingar återupptas
16.00 Avslutning och fika

Meddela din närvaro och anmäl ev. specialkost till Maria Lindström

Tel: 0920-23 77 34
E-post: maria.lindstrom@lrf.se